Du học sinh tại Đài Loan và phòng chống Covid-19

Từ khóa: du học, cách ly, Đài Loan, du học sinh, Covid-19, Kiện Hành, Đại học, hình ảnh

Hình ảnh du học sinh Hàn Quốc tại trường Đại học Inje -Gyeongsangnam-do

Từ khóa: du học, Hàn Quốc, du học sinh, trường Đại học Inje -Gyeongsangnam-do