Làm việc với trường Đại học Cần Ích Năm 2018

Buổi làm việc giữa Công ty và trường Đại học Cao Uyển 2018

Làm việc với trường Đại học Nghĩa Thủ Năm 2019

Làm việc với trường Đại học Long Hoa Năm 2019

Làm việc với trường Đại học Long Hoa Năm 2019

Làm việc với trường Đại học Viễn Đông Năm 2019

 

 

 

 

 

Liên hệ

📞 0964 222 333
📞 0949 668 234
🖥 Website: duhocdieuhien.vn
📧 Facebook: Du học Diệu Hiền
🏠 Địa chỉ: Số 27, dường số 1, Khu dân cư Metro, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.