Thông tin tuyển sinh

1. Điều kiện tuyển sinh

 1. Nam, nữ tốt nghiệp THPT, Cao đẳng, Đại học.
 2. Thời gian tốt nghiệp cấp học cuối cùng không quá 36 tháng.
 3. Điểm trung bình 3 năm THPT từ 6.5 trở lên, hạnh kiểm khá trở lên.

 

2. Quyền lợi học sinh

 • Được đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam trong thời gian khoảng 6 tháng.
 • Đối với du học sinh tự túc được miễn phí ký túc xá từ 06 tháng đến 1 năm đầu tiên tại Nhật Bản (đối với các trường do công ty chỉ định).
 • Được làm thêm ngoài giờ: 28 giờ/tuần trong học kỳ học, 08 giờ/ngày trong kỳ nghỉ, trung bình từ 800 - 1000 Yên/giờ (khoảng 176.000 - 220.000 VNĐ/giờ).
 • Có cơ hội ở lại Nhật Bản làm việc sau khi tốt nghiệp.

 

3. Thời gian học tập

Tại Việt Nam

 • Thời gian bắt đầu học tiếng: Tháng 01, tháng 04, tháng 07, tháng 10.
 • Thời gian làm hồ sơ: sau khi học sinh ký hợp đồng tham gia chương trình (nộp tiền lần 2 như trong hợp đồng quy định).

 

Tại Nhật Bản

 • Các kỳ nhập học: Tháng 01, tháng 04, tháng 07, tháng 10 hàng năm.
 • Thời gian học tập:
  • Học tiếng Nhật từ 1 - 2 năm.
  • Học chuyên ngành từ 2 - 4 năm (học sinh tự chọn trường Đại học và chuyên ngành).

 

4. Chi phí

 1. Chi phí nộp tại Việt Nam: 66.000.000 VNĐ.
 2. Vé máy bay: từ 11.000.000 - 13.000.000 VNĐ (học sinh có thẻ tự mua hoặc nhờ Công ty mua giúp, tính theo thời điểm mua vé).
 3. Chi phí gồm có: phí đào tạo, tư vấn hồ sơ, dịch hồ sơ, hỗ trợ thủ tục pháp lý chứng minh tài chính, thi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật, chứng thực bằng cấp, xin Visa,...

Nếu du học sinh có sổ tiết kiệm gửi từ 06 tháng trở lên và có số dư tối thiểu là 300.000.000 VNĐ thì được giảm 9.000.000 VNĐ.

Chương trình du học Nhật Bản

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký

 1. Nam, nữ tốt nghiệp từ THPT trở lên.
 2. Thời gian tốt nghiệp cấp học cuỗi cùng không quá 36 tháng.
 3. Đối với các trường hợp chưa có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học, điểm trung bình 3 năm học THPT từ 6.5 trở lên, không có môn học nào thấp hơn 5.0, hạnh kiểm khả trở lên.
   

2. Quyền lợi của du học sinh

 • Được đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam trước khi xuất cảnh trong thời gian khoảng 06 tháng.
 • Được miễn phí kỷ túc xả từ 06 tháng đến 1 năm đầu tiên tại Nhật Bán (với các trường được Công ty chỉ định).
 • Được làm thêm ngoài giờ học để tự trang trải chỉ phí học tập vả sinh hoạt. Thời gian làm thêm theo quy định của Chỉnh phủ Nhật Bản (không quả 28 giờ/tuần trong kỳ học, 08 giờ/ngày trong kỳ nghỉ), thu nhập phụ thuộc vào năng lực tiếng Nhật của du học sinh, trung bình từ 800-1000 Yên/giờ (khoảng 176.000-220.00 VNĐ/giờ).
 • Có cơ hội ở lại Nhật Bản làm việc sau khi tốt nghiệp.


3. Thời gian học tập tại Nhật

 • a. Các kỳ nhập học trong năm: Tháng 01, tháng 04, tháng 07, tháng 10.
 • b. Thời gian học tập:
  • Học tiếng Nhật từ 1 - 2 năm.
  • Học chuyên môn từ 2 - 4 năm (du học sinh tự chọn trường Đại học và chuyên ngành). Những du học sinh đã có bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học tại Việt Nam, khi có năng lực tiếng Nhật N3 trở lên có thể ứng tuyển vào các công ty và chuyên sang visa làm việc.

 

4. Chỉ phí trước khi xuất cảnh

 • Khoảng 160.000.000 VNĐ, bao gồm học phí khóa học tiếng Nhật tại Việt Nam, 06 tháng học phí tại Nhật Bản, phí dịch vụ, phí visa, vé máy bay (các trường miễn phí 06 thăng kí túc xá).
 • Với các trường học sinh tự chọn khác, chỉ phí khoảng 240.000.000 - 280.000.000 VNĐ, bao gồm học phí khóa học tiếng Nhật tại Việt Nam, học phí 1 năm tại Nhật Bản, kí túc xá 06 tháng, phí dịch vụ, phí visa, vé máy bay,

 

Chương trình VISA chất lượng cao

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký

 1. Nam, nữ tốt nghiệp THPT (điểm trung bình 3 năm THPT từ 6.0 trở lên, không có môn nảo thấp hơn 4.5, hanh kiểm khá trở lên).
 2. Nam, nữ tốt nghiệp Cao đăng, Đại học (chương trình duy nhất của công ty được phía Nhật Bản hỗ trợ chuyên visa làm việc tại Nhật Bản, thời gian làm việc tại Nhật Bản 05 năm).
 3. Thời gian tốt nghiệp cấp học cuối cùng không quá 36 tháng.

2. Các giai đoạn của chương trình

a. Học tập và rèn luyện tại Việt Nam

Thời gian: Từ khi đăng ký đến khi xuất cảnh (khoảng 06 tháng).
Nội dung: Học tiếng và văn hóa Nhật Bản, rèn luyện ý thức tác phong.
Mục tiêu: Trình độ tiếng Nhật tương đương N5 trở lên,


b. Học tiếng Nhật tại Nhật Bản: có 2 hướng lựa chọn

Chương trình du học

 • Thời gian xuất cảnh: Tháng 01, tháng 04, tháng 07, tháng 10.
 • Thời gian học tiếng Nhật: Từ 1 - 3 năm.
 • Thời gian học chuyển môn: Từ 2 - 4 năm (tự lựa chọn trường và chuyên ngành).
 • Được miễn phi ký túc xá từ 06 tháng đến 1 năm đầu tiên tại Nhật Bản (với các trường được
  Công ty chỉ định).
 • Được làm thêm ngoài giờ học để trang trải chỉ phí. Thời gian làm thêm theo quy định của Chính phủ
  Nhật Bản (không quả 28 giờ/tuần trong kỳ học, 08 giờ/ngày trong kỳ nghỉ), thu nhập phụ thuộc vào năng
  lực tiếng, trung bình từ 800 - 1000 Yên/giờ (khoảng 176.000 - 220.000 VNĐ/giờ).

 

Chương trinh đi làm 5 năm tại Nhật Bản

 • Thời gian xuất cảnh: Tháng 01, tháng 04, thắng 07, tháng 10.
 • Thời gian đảo tạo: Tôi thiểu 06 tháng (tỗi đa 15 tháng).
 • Nội dung: Học tiếng Nhật, văn hóa và phong tục tập quản của người Nhật Bản.
 • Được bố trí việc làm thêm ngoài giờ học 28 giờ/tuần, thu nhập khỏang 120.000 Yên/tháng trở lên
  (trên 26.400.000 VNĐ tháng).
   Mục tiêu: Đạt năng lực tiếng Nhật N3 để phỏng vấn chuyển visa việc làm.
 • Quyền lợi khi chuyển visa việc làm:
 1. Được hỗ trợ việc làm và chuyền visa khi đạt năng lực tiếng (khả năng nghe nói tốt).
 2. Những bạn tốt ngiệp THPT lương cơ bản từ 36.000.000 VNĐ/tháng trở lên chưa tính tiền làm thêm giờ và tiên thưởng.
 3. Đối với những bạn có bằng Cao đẳng, Đại học mức lương từ 40.000.000 VND/tháng trở lên làm việc đúng chuyên ngành đã học hoặc trong chuỗi nhà hàng, khách sạn, quản lý thực tập sinh,...

 

3. Chi phí trước khi xuất cảnh

Tổng chi phí: Từ: 170.000.000 — 240.000.000 VNĐ (tùy trường) bao gồm học phí khóa học tiếng Nhật tại Việt Nam, 6 tháng học phí tại Nhật Bản, phí dịch vụ, phí visa, vé máy bay.

Học sinh của Công ty xuất cảnh sang Nhật

Tham khảo thêm

 • Học viện Nhật Ngữ Shinwa
 • Trường Nhật ngữ Meric
 • Trường Nhật ngữ Mirai
 • NOCHITOKO
 • NARITA
 • TOKYO

Bảng dự kiến tài chính 6 năm học tại Nhật Bản

Năm thứ nhất

Các khoản thuThu (VNĐ)
Lương làm thêm trong kỳ học: 28 giờ * 40 tuần * 900 yên/giờ *220 221.760.000
Lương làm thêm trong kỳ nghỉ: 56 giờ * 12 tuần * 900 yên/giờ *220 133.056.000
Các khoản chiChi (VNĐ)
Học phí kỳ 266.000.000
KTX 6 tháng39.000.000
Tiền ăn 1 năm52.000.000
Chi tiêu khác22.000.000
Các khoản thuThu (VNĐ)Chi (VNĐ)
Tổng cộng354.816.000179.000.000
Còn lại sau năm nhất175.816.000

Năm thứ 2

Các khoản thuThu (VNĐ)
Lương làm thêm trong kỳ học: 28 giờ * 40 tuần * 900 yên/giờ *220 221.760.000
Lương làm thêm trong kỳ nghỉ: 56 giờ * 12 tuần * 900 yên/giờ *220 133.056.000
Các khoản thuChi (VNĐ)
Học phí 1 năm147.000.000
KTX 1 năm79.000.000
Tiền ăn 1 năm52.000.000
Chi tiêu khác22.000.000
Các khoản thuThu (VNĐ)Chi (VNĐ)
Tổng cộng354.816.000300.000.000
Còn lại sau năm hai  54.816.000

Năm 3,4,5,6 (thời gian học đại học)

Các khoản thuThu (VNĐ)
Lương làm thêm trong kỳ học: 28 giờ * 36 tuần * 1000 yên/giờ *220 221.760.000
Lương làm thêm trong kỳ nghỉ: 56 giờ * 16 tuần * 1000 yên/giờ *220 197.120.000
Các khoản chiChi (VNĐ)
Học phí 1 năm210.000.000
KTX 1 năm79.000.000
Tiền ăn 1 năm52.000.000
Chi tiêu khác22.000.000
Các khoản thuThu (VNĐ)Chi (VNĐ)
Tổng cộng418.880.000363.000.000
Còn lại sau mỗi năm223.520.000 
Dự kiến còn lại sau 4 năm học291.520.000 
Tiền tiết kiệm còn lại sau 6 năm454.152.000 
Đã nộp trước khi đi Nhật 170.000.000
Còn lại284.152.000

Chuyển đổi visa đi làm

Các khoản thuThu (VNĐ)
Lương cơ bản 200.000 Yên/tháng528.000.000
Tiền thưởng khoảng 2 tháng 88.000.000
Các khoản chiChi (VNĐ)
Thuê nhà ở79.000.000
Tiền ăn 52.000.000
Chi tiêu khác42.000.000
Các khoản thuThu (VNĐ)Chi (VNĐ)
Tổng cộng616.000.000173.000.000
Còn lại sau mỗi năm443.000.000

 

Liên hệ

📞 0964 222 333
📞 0949 668 234
🖥 Website: duhocdieuhien.vn
📧 Facebook: Du học Diệu Hiền
🏠 Địa chỉ: Số 27, dường số 1, Khu dân cư Metro, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.